Uvjeti korištenja

Niže navedeni Uvjeti korištenja ( u daljnjem tekstu – Uvjeti) primjenjuju se isključivo na Klijente/Naručitelje (u daljnjem tekstu – naručitelja) usluga izrade internet stranica, virtualnih šetnji  te web trgovina sa ili bez rotacije proizvoda kao i naručitelje mobilnih web aplikacija te korisnike društvenih mreža i usluga marketinga napravljenih od strane tvrtke Komodo j.d.o.o.(u daljnjem tekstu – pružatelj usluga).
Sljedeći uvjeti primijenjivati će se između pružatelja usluga i naručitelja, odnosno, naručitelja izrade web stranica, virtualnih šetnji  te 360° web trgovina i internet trgovina bez rotacije proizvoda,mobilnih aplikacija te profila na društvenim mrežama i usluga marketinga napravljenih od strane tvrtke Komodo j.d.o.o. (u daljnjem tekstu spominjanih kao Usluga). Ovi se Uvjeti počinju primjenjivati  prihvaćanjem ponude ili potpisivanjem ugovora između Pružatelja usluga i  Naručitelja za rad na Uslugama te kao takav zamjenjuje sve prethodne sporazume, ugovore, dogovore, zahvate ili prijedloge, pisane ili usmene, a vezane uz istu Uslugu. Suglasno prihvaćamo kako ni jedno usmeno objašnjenje ili informacije dobivene sa bilo koje strane ne mogu zamijeniti  tumačenja odredbi ovih Uvjeta. Prihvaćanjem ovih Uvjeta naručitelj se oslanja isključivo na odredbe navedene u Uvjetima.
GARANCIJA KVALITETE
Pružatelj usluga će Naručitelju u svrhu pregleda i odobrenja poslati nacrt dizajna naslovne web stranice u računalnom grafičkom obliku, na testnoj domeni i serveru. Naručitelj usluge ovim Uvjetima razumije i prihvaća kako je upoznat s činjenicom da će sve podstranice biti dizajnirane po uzoru na naslovnicu, osim ako je drugačije unaprijed ugovoreno. Veličina teksta, boje i općenito izgled internet stranica ovise o naručiteljevom pregledniku, rezoluciji monitora i postavkama istog. Ukoliko nije drugačije definirano, Naručiteljeve web stranice nisu posebno pripremane za ispis iz internet preglednika.
Pružatelj usluga će Naručitelju usluga  ponuditi maksimalno dvije (2) verzije dizajna internet stranice. Svaki dodatan koncept izlazi iz okvira ovih Uvjeta i naplaćuje se po unaprijed određenoj satnici. Onog trenutka kada Naručitelj usluge odobri dizajn, počinje postavljanje tekstualnog i grafičkog materijala koji je dostavljen od strane Naručitelja, a sve dodatne izmjene u bilo kojem obliku nakon postavljanja stranice online na domenu Naručitelja naplaćuje se po unaprijed određenoj satnici.
Pred dovršetak radova na prethodno ugovorenoj Usluzi, Pružatelj usluga će Naručitelju ispostaviti račun za preostali iznos ugovorene cijene. Naručitelju se na raspolaganje stavlja 7 dana (1 tjedan) kako bi pažljivo proučio napravljenu Uslugu, testirao sve funkcije, provjerio sve postojeće linkove te naposlijetku obavijestio Pružatelja usluga o eventualnoj potrebi za korekcijama koje zahtijeva, odnosno, odobrio naručenu Usluga. Pružatelj usluga će manje radove na korekciji izvršiti bez naplate, pod uvjetom da su isti razumni, odnosno da ne podrazumijevaju osjetan odmak od originalno ugovorenih stavki. Ukoliko u roku 7 dana ne primi odgovor od Naručitelja, Pružatelj usluge će naručenu Uslugu smatrati odobrenom i dovršenom. Svaki naknadni zahtjev za radovima biti će naplaćen po unaprijed utvrđenoj satnici.
U slučajevima kada  Naručitelj kod dovršenja usluge nema osiguran smještaj za izrađene web stranice, internet trgovine ili virtualne šetnje, Usluga može Naručitelju na njegov zahtjev biti dostavljena na prijenosnoj memoriji ili slanjem na e-mail adresu.
ROKOVI
Pružatelj usluga će učiniti sve potrebno kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi za dovršetak naručene Usluge. Naručitelj mora biti svjestan činjenice da nedostatak suradnje i kašnjenje u predaji materijala bilo kojeg oblika (tekstovi, slike) mogu uzrokovati osjetno kašnjenje u odnosu na ugovorene rokove. Izrada naručene usluge otpočinje sa uplatom prvih 50% ponude, odnosno prihvaćanjem ponude. U slučaju ne dostavljanja svih potrebnih materijala za izradu naručene Usluge u roku 30 dana od početka naručivanja iste, zadržavamo pravo prolongiranja roka izrade sukladno aktualnim naručenim Uslugama.
UVJETI PLAĆANJA
Možemo podijeliti na dva načina;
  • Naručitelj uplaćuje 100% iznosa avansno
  • Naručitelj uplaćuje 50% ukupnog iznosa avansno, a preostalih 50% po završetku naručene Usluge a prije postavljanja stranice online na server ili domenu Naručitelja.
Naručena Usluga, web stranica, web trgovina sa ili bez rotacije proizvoda, virtualne šetnje, logotipovi, slike i sav ostali rad vezan uz naručenu Uslugu Naručitelju neće biti isporučeni prije nego se izvrši kompletna uplata sredstava.
MATERIJALI
Naručitelj je odgovoran za dostavu svih materijala potrebnih za izradu potrebne Usluge. Cjelokupan  materijal (tekstualni i grafički) dostavlja se u digitalnom obliku, osim ako je drugačije ugovoreno ili naglašeno od strane Pružatelja usluge a prilikom dogovaranja naručene Usluge. Skeniranje fotografija, dokumenata i ručni upis, odnosno prijepis podataka naplaćuju se po unaprijed dogovorenoj satnici. Fotografije za web stranicu moraju biti u JPG ili PNG formatu. Dodatna obrada materijala (tekstualnih i grafičkih) naplaćuju se po unaprijed dogovorenoj satnici. Naručitelj je odgovoran za ishodovanje svih dozvola i odobrenja vezanih uz korištenje materijala za izradu naručene Usluge kao i njihovo isporučivanje Pružatelju usluge. Ukoliko materijali zahtijevaju isticanje autorskih prava, Naručitelj je dužan identificirati navedene materijale i Pružatelju usluga dostaviti potrebne tekstove za napomene vezane uz autorska prava. Klijent prihvaća nadoknaditi štetu Pružatelju usluga i izuzeti ga od svih potraživanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na potraživanja od autorskih prava, kršenja zaštitnih znakova, kršenja prava na privatnost ili zbog klevete, kao na posljedice proizašle iz uporabe isporučenih materijala.
VIRTUALNE ŠETNJE I  360° SNIMKE PROIZVODA
Zbog specifičnosti postupka snimanja materijala i opreme koja se koristi za snimanje virtualnih šetnji, Pružatelj usluge, odnosno predstavnik istog, snimanje će unaprijed dogovoriti s Naručiteljem u vrijeme za koje se obje strane dogovore da je prihvatljivo i u prostoru Naručitelja.
Dužina snimanja u ovisnosti je od kompleksnosti prostora od interesa kao i o specifičnim zahtjevima Naručitelja.
Usluga snimanja fotografija za izradu 360° rotacijskih web trgovina vrši se isključivo u prostorima Pružatelja usluge.
Naručitelj izrade 360° rotacije proizvoda dužan je prema unaprijed dogovorenom terminu sa Pružateljem usluge dogovoriti vrijeme donošenja materijala (artikli namijenjeni za prodaju u internet trgovini koje je potrebno snimiti).
Dužina snimanja u ovisnosti je o količini materijala kao i o specifičnim zahtjevima Naručitelja.
 
VLASNIŠTVO, AUTORSKA PRAVA I OBVEZE
Nakon što Naručitelj uplati puni iznos računa:
  • vlasništvo svih prava, uključujući i autorska, na grafiku i tekst u naručenoj Usluzi prebacuju se na Naručitelja;
  • sva prava na programski kod kreiran pri radu na naručenoj Usluzi ostaju isključivo vlasništvo Pružatelja usluge;
  • Naručitelju se omogućava trajna, neisključiva, neprenosiva i besplatna dozvola za korištenje tog i takvog programskog koda isključivo u vezi s izrađenom naručenom Uslugom. Dozvola isključuje prava na izmjenu, poboljšanje, adaptaciju ili dekonstruiranje koda.
Za usluge dobavljene od strane Pružatelja usluge a pružene od treće strane, Naručitelj se obvezuje prihvatiti Uvjete korištenja i licencne ugovore treće strane u potpunosti.
HOSTING
Zakup bilo kojeg hosting paketa (mjesta na serveru) za smještaj web stranica i mailova, znači da ste zakupili dio servera na kojem će biti smještena vaša stranica. Pružatelj usluga može sukladno unaprijed sklopljenom dogovoru u ime Naručitelja zakupiti hosting i domenu ukoliko je ista u kategoriji naplatnih domena i slobodna je u prodaji. Upload i otvaranje mailova klijent radi sam ili se naplaćuje po dogovorenoj satnici.
OTKAZIVANJE NARUČENIH USLUGA
Naručitelj ili Pružatelj usluga mogu u bilo kojem trenutku zatražiti otkazivanje radova na naručenim uslugama. U slučaju prekida rada na naručenim uslugama, Pružatelj usluga zadržava svo vlasništvo i prava na posao odrađen do trenutka otkazivanja.
  • Otkazivanje od strane Naručitelja
Naručitelj ima mogućnost otkazivanja ugovorenih Usluga. Otkaz se daje u pisanom obliku i dostavlja se Pružatelju usluga preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom od strane odgovorne osobe tvrtke Naručitelja na službenu e-mail adresu tvrtke Pružatelja usluga. Pružatelj usluga će po primitku zahtjeva prestati vršiti sve ugovorene poslove. Danom dostave otkaza Usluge Pružatelju usluge smatra se dan predaje preporučene poštanske pošiljke tvrtki određenoj za dostavu pismene pošiljke ili e-maila. U slučaju otkazivanje od strane Naručitelja,  Pružatelj usluge nije dužan povratiti uplaćena sredstva.
  • Otkazivanje od strane Pružatelja usluge
Pružatelj usluge zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti rad na naručenoj Usluzi, ukoliko je to nužno. U tom slučaju, sva sredstva uplaćena za rad vezana uz naručenu Uslugu, umanjena za eventualne troškove rada ili druge tipove troškova, uplaćuju se na račun Naručitelja. Pružatelj usluge može otkazati naručenu Uslugu iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući, ali ne limitirajući se na lošu suradnju s klijentom te osjetna kašnjenja u predaji materijala Pružatelju usluge.
NAKNADA ŠTETE
Ni pod kojim okolnostima Pružatelj usluge neće biti odgovoran ili kažnjen za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili kažnjivu štetu nastalu iz Naručiteljevoga korištenja Usluga Pružatelja usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, neispunjavanje rokova, gubitak prihoda, prekid rada servera te zlonamjerne aktivnosti Naručitelja ili trećih strana. Naručitelj prihvaća nadoknaditi štetu Pružatelju usluga  i izuzeti Pružatelja usluga od bilo kakvih potraživanja, odgovornosti ili šteta proizašlih iz aktivnosti Pružatelja usluga korištenja bilo kojeg materijala predanog od strane Naručitelja.
MJESTO I NADLEŽNOST SUDA
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve sporove nastale primjenom i tumačenjem ovog Ugovora, ukoliko je to potrebno, rješavati na nadležnom sudu u Velikoj Gorici.
NAPOMENA
Klijent je suglasan s time da Pružatelj usluga može koristiti naručenu Uslugu na način da ju prikaže na svojim internet stranicama s poveznicom prema naručenoj Usluzi, ukoliko postoji. Jednako tako, Naručitelj je suglasan s time da Pružatelj usluga postavi Naručitelja na listu Naručitelja koja se prezentira posjetiteljima web stranica Pružatelja usluga.
JAMSTVA
Svi radovi na ugovorenoj naručenoj Usluzi bit će izvršeni na profesionalan i stručan način, u skladu sa standardima struke te u skladu sa specifikacijama. Naručitelj je suglasan s time da nisu ponuđena nikakva jamstva u vezi tijeka radova, vremenskog rasporeda, rokova za predaju ili bilo kojih drugih vremenski osjetljivih dogovora.
Pružatelj usluga ne jamči da će funkcije sadržane u izrađenoj naručenoj Usluzi biti bez prekida ili bez grešaka ukoliko nije dogovoreno održavanje web stranice. Kompletan rizik glede kvalitete i uspješnosti naručene Usluge je na Naručitelju ukoliko samostalno održava svoju web stranicu/web trgovinu i druge Usluge napravljene od strane Pružatelja usluge. Ni u kojem slučaju Pružatelj usluge neće biti odgovoran Naručitelju ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak profita ili druge slučajne, posljedične ili posebne štete koje proizlaze iz rada internet stranica, shopova, aplikacije ili bilo kojeg drugog proizvoda Pružatelja usluge ili nesposobnosti klijenta za upravljanjem internet stranicama ili aplikacijama usprkos tome što  je Pružatelj usluge upozorio na mogućnost takvih problema.
ODRŽAVANJE
Naručena Usluga ne uključuje nikakav paket održavanja, ukoliko isti nije ugovoren. Svi radovi vezani uz održavanje usluge bit će naplaćeni po utvrđenoj satnici.
EDUKACIJA ZA ADMINISTRACIJU USLUGE
Web stranice izrađujemo u WordPressu CMS sustavu za samostalnu administraciju tj. ažuriranje sadržaja na web stranici. Pružatelj usluge daje školovanja Naručitelju u trajanju od  2 sata  preko online aplikacija ( TeamViewer, Microsoft Teams i dr.). Nakon izvršenih 2 sata edukacije Pružatelj usluge više nije dužan Naručitelju i njegovim zaposlenicima držati besplatnu edukaciju o ažuriranju i administraciji web stranice i/ili bilo koje isporučene Usluge. Ukoliko Naručitelj nema potrebno znanje ili web administratora unutar tvrtke možemo ponuditi ugovor o održavanju web stranice.
KOMUNIKACIJA
Poslovna komunikacija za izradu naručenih Usluga ili održavanje web stranice mora biti isključivo putem e-mail korespondencije ili telefonskog poziva. Također, Pružatelj usluge može odgovarati i zaprimati materijale putem sms-a, whatsapp, viber ili skype aplikacije.
PRIHVAĆANJE UVJETA
Uvjeti korištenja su obvezujući za ugovorne strane i opunomoćenike. Ovi Uvjeti mogu biti dopunjeni, izmijenjen ili opozvani u bilo koje vrijeme, u cijelosti ili djelomično, isključivo potpisanim sporazumom ugovornih strana.
Naslovi stavaka su uključeni isključivo radi lakšeg snalaženja. Ako postoji konflikt između naslova i teksta ovih Uvjeta korištenja, naslov će se izuzeti iz tumačenja. Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja, iz bilo kojeg razloga, bude proglašena nevažećom od strane nadležnog suda, to neće utjecati na ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja. Naprotiv, preostale odredbe u potpunosti su odvojene i biti će tumačene na način kao da nevažeće odredbe nisu sastavni dio ovih Uvjeta korištenja. Svaka obavijest za koju se po odredbama ovih uvjeta korištenja zahtijeva da bude dostavljena u pisanom obliku mora biti poslana preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom od strane odgovorne osobe tvrtke Naručitelja na službenu e-mail adresu tvrtke Pružatelja usluga.